מדרסים


 

התמיכה בקשת היא המפתח לתיקון מנח כף הרגל בזמן הרכיבה. האבולוציה ייעדה את בני האדם ללכת ולרוץ ולא לרכוב על אופניים. ל 99% מרוכבי האופניים יש צורך בתיקון מנח כף הרגל (נעל מתקנת). אצל כל אחד מאיתנו יורדת הקשת במידה כלשהי בעת הרכיבה. ברוב נעלי הרכיבה יש סוליות פנימיות סטנדרטיות שחסרה בהן תמיכה בקשת. על הרפידה לתמיכה בקשת להיות פולשנית באופן מתון בתחילה, בעת העמידה, ולהיעלם בזמן הדיווש. רפידה באיכות גבוהה לתמיכה בקשת תעשה הבדל משמעותי ביעילות הדיווש, ביציבות ונוחות כף הרגל בעת הדיוושו. וזה יחד עם התאמה נכונה של האופניים יגביר את העוצמה שלכם